نقد فرقه های صوفیه و اهل حق با استعانت از خداوند متعال، قصد داریم در این وبلاگ مبانی اعتقادی و رفتاری فرقه ی صوفیه و اهل حق را مورد بررسی و نقد قرار دهیم. http://antisofi.mihanblog.com 2018-06-24T07:26:49+01:00 text/html 2017-04-04T03:25:06+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت توبه اسلامی و توبه صوفیانه http://antisofi.mihanblog.com/post/848 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/56454.jpg" width="573" height="406"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>اسلام، آخرین دین الهی و کامل‌ترین آن‌هاست که همه راه‌های خیر و سعادت بشر را توسط بهترین مخلوقات و اشرف آن‌ها برای هدایت بشر فرستاده است. کسانی‌که از آن تبعیت کنند نجات می‌یابند و به رستگاری می‌رسند و مخالفین و کسانی‌که برای خود راه جدیدی را ابداع کرده و مانند صوفیان در این مسیر حرکت کنند، راهی جز تباهی نخواهند داشت.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22570">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-04-04T03:23:44+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت دعوت به خود، ملاک جنس بدلی عرفان http://antisofi.mihanblog.com/post/847 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/576971.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>سیره و روش انسان‌های بزرگ و الهی مانند انبیاء، اولیا و بزرگانی که در مسیر بندگی گام برداشته‌اند، دعوت و راهنمایی مردم به سمت و سوی خدا و به مقصد او بوده است، اما در بین افرادی که مدعی عرفانند و جنس بدلی و غیر اصیل عرفان را در این بازار به حراج گذاشته‌اند، با سوء استفاده از عقاید و سادگی عوام، ایشان را به اطاعت بی چون و چرا از خود فرا می‌خوانند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22527">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-04-04T03:22:15+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت زهد صوفی، درآمد دوری از زهد نبی (ص) http://antisofi.mihanblog.com/post/846 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content"><br></div> </div> <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/524_0.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>مسلک تصوف، در بسیاری از زمینه‌ها که مبانی اصلی آن را نیز تشکیل می‌دهد، دچار تضاد، تعارض و پارادکس شده است. روزی برای معرفی کردن خود متوسل به زهد خشن می‌شود و روز دیگر دعوای سردمداری راه می‌اندازد تا آوازه او به گوش همه برسد که همه، نتیجه دوری از راه و روش پیامبر و خاندان مطهر ایشان و درآمد دوری از آموزه‌ها و پیام‌های درست اسلامی است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22526">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-25T16:01:12+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت غلو صوفیان در مورد بزرگان خود http://antisofi.mihanblog.com/post/845 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/6587_1.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>متصوفه در مورد جایگاه بزرگان خود، مسیر انحرافی غلو را طی می‌کنند و گاهی مقامی را برای ایشان قائل هستند که نه تنها در شأن و منزلت آن‌ها نبوده، بلکه در مورد هیچ مخلوقی صدق نمی‌کند. در این نوشتار، برای نمونه به موردی اشاره شده که به زعم صوفیان، جناب عزرائیل برای گرفتن جان بزرگ صوفیان، از وی اجازه می‌خواهد! که به نقد آن پرداخته شده است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22496">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T16:00:29+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت غلو، ابزاری برای جذب به تصوف http://antisofi.mihanblog.com/post/844 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/4721.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>فرق منحرف برا جلب نظر و جذب افراد به فرقه خود از هر روشی در استفاده می‌کنند، حتی اگر آن روش مغضوب و منفور خداوند و مطرود پیامبران الهی و سیره ایشان بوده باشد. غلو و بز‌رگ‌پنداری در حق مشایخ، اقطاب و بزرگان صوفیه و اعتقاد به مسائلی که بزرگتر از شان انسان‌های عادی است، از جمله روش‌های جذب در تصوف است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22548">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:59:44+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت جعل کرامت صوفیانه با کپی برداری از اعجاز انبیاء http://antisofi.mihanblog.com/post/843 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/5482.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>فرق منحرف در اسلام مانند تصوف، برای نمایش حقانیت خود و اثبات این امر، از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. یکی از روش‌های ایشان کپی‌برداری از اعجاز پیامبران با جعل عنوان کرامت در حق بزرگان و سردمداران ایشان است که از این طریق در جذب افراد جامعه و عوام ایشان نیز می‌کوشند. این در حالی است که از دید‌گاه اسلام، نمایش و جعل کرامت دلیل بر حقانیت اشخاص و گروه‌ها نیست.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22495">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:58:55+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت تفاوت نگاه تشیع به شخصیت اویس قرنی با تصوف http://antisofi.mihanblog.com/post/842 <div class="views-row views-row-4 views-row-even"><div align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/652987.jpg"><br></div><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>شیعه اویس قرنی، این صحابی امیرالمؤمنین (علیه السلام) را شهید راه اعتقاد و عقیده می‌داند و صوفی او را زاهدی پشمینه‌پوش و سرگردان، که مأمور به دستگیری از اشخاصی چون عبدالله یمنی! است؛ که اگر او به‌راستی مرید شخصی مانند اویس بود، می‌بایست همراه اویس به کوفه می‌آمد و در جهاد که بنا به فرموده‌ی پیامبر اکرم رهبانیت اسلامی است، شرکت می‌کرد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22365">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:58:12+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت کرامت سازی در سلسله اویسیه http://antisofi.mihanblog.com/post/841 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/787448.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p dir="RTL">داستان کرامت‌سازی و جایگاه‌تراشی در همه‌ی سلاسل فرقه‌ی صوفیه جریان دارد و منتهی به یک جریان طایفه‌ی خاص از ایشان نیست. صوفیان به زعم این‌که نقل کرامت سبب حقانیت ایشان می‌باشد، همواره در نقل کرامت گوی سبقت را از هم می‌ربایند. فرقه‌ی اویسیه نیز مانند سایرین ید طولایی در این زمینه دارند.</p><p dir="RTL"><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22366">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:57:21+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت آسیب‌های مراد و مریدی در مسلک تصوف http://antisofi.mihanblog.com/post/840 <div class="views-row views-row-6 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/shlshthb.jpg"></div></div><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>در حالی صوفیه همواره بر لزوم داشتن پیر و مراد در سلوک اصرار دارند که رابطه مراد و مریدی در تصوف همراه با آسیب‌هایی بوده است، از جمله اطاعت بی‌چون و چرای مرید از مراد در تمام امورات شرعی و غیر شرعی، یا داشتن اختیارات بی قید و شرط در مال و جان مرید، یا تحقیر نفس مرید توسط مراد، حال آنکه همه اینها با مبانی عقلی و شرعی در تضاد است و با روح استاد و شاگردی در اسلام هیچ‌گونه سازگاری ندارد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22492">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:56:36+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت کشف و شهودهای باطل http://antisofi.mihanblog.com/post/839 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/bshsyb.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>سران تصوف در حالی کشف و شهود را به‌عنوان مهم‌ترین منبع حجیتی خود معرفی کرده‌اند که برخی از بزرگان صوفیه مواردی از نقض در کشف و شهود را ذکر کرده‌اند که نشان‌دهنده مخدوش بودن کشف و شهود در غیر معصوم دارد. ازجمله اینکه می‌توان به شیطانی بودن یا متأثر بودن از تخیلات فاسد و باورهای اعتقادی و مهم‌تر از همه تناقض داشتن با آیات قرآن اشاره کرد.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22409">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:55:51+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت علل ترک شریعت در تصوف http://antisofi.mihanblog.com/post/838 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/images_106.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>شریعت گریزی در مسلک تصوف از جنجالی‌ترین مسائل در بین فرق صوفیه است که معتقدین به استغنای از شریعت برای خود دلائلی ذکر کرده‌اند، چنانکه گروهی از صوفیه ترک شریعت خود را به خاطر فرار از عجب و ریا دانسته‌اند و گروهی دیگر نیز شریعت را برای صاحبان مقام فنا نمی‌دانند و معتقدند که شریعت برای کسانی است که اسیر نفس خویش هستند. گروهی دیگر شریعت را مانع وصال می‌دانند و بدین نحو به انحراف رفته‌اند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22560">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:55:11+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت روش متفاوت اویسیه در رابطه ی پیر و سالک http://antisofi.mihanblog.com/post/837 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/21575.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>با وجود اینکه همه سلاسل در تصوف وجود پیر، قطب و مراد را امری لازم و غیر قابل انکار در مسیر سیر و سلوک می‌دانند و نبود آن برابر با عدم سلوک است، فرقه اویسیه برای فرار از قید و بند التزام به شیخ طریقت و سرسپردگی بی قید و شرط به او، پیر و راهنمای ظاهری را لازمه درویشی نمی‌داند و خود را از یوغ بندگی اقطاب و مشایخ آزاد کرده است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22491">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:54:10+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت تکریم و تقدیس ابلیس در آثار صوفیان http://antisofi.mihanblog.com/post/836 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/34.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>یکی از عقاید تصوف که کاملا مخالف قرآن و عقیده‌ی مسلمانان است، تکریم و تقدیس ابلیس از جانب صوفیان بوده و برخلاف قرآن، که او را دشمن، کافر و طغیان‌گر می‌داند، این افراد، ابلیس را عزتمند، جوانمرد و دوست خود دانسته و تعابیر گوناگونی را در بزرگداشت وی مطرح کردند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22296">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:53:23+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت زهد فردی، نقطه آغازین انحراف در عرفان http://antisofi.mihanblog.com/post/835 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/856.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>یکی از مسائل مهم در به انحراف کشیده شدن عرفان حقیقی و اسلامی، ترویج ناپسند و غیر شرعی عرفان و معنویت بود، که در قرون اولیه توسط عده‌ای از مسلمانان، با انجام عبادات غیرشرعی و زهد فردی و شخصی شکل گرفت، که در واقع شروع انحراف عرفان، از همین دوره بوده است.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22333">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div> text/html 2017-03-25T15:52:41+01:00 antisofi.mihanblog.com رهروان ولایت سند سازی صوفیه برای خرقه پوشی http://antisofi.mihanblog.com/post/834 <div class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content" align="center"><img src="http://www.adyannet.com/sites/default/files/media/image/islam/tswyr1_0.jpg"></h2> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p>اهل تصوف برای جلوگیری از بدعت خواندن خرقه‌پوشی، آن را مستند به روایت "ام خالد" و روایت "الشیخ فی قومه" کردند. اما استناد به این روایات از اساس باطل است، زیرا این روایات را از منابع اهل‌سنت نقل کرده‌اند و سیوطی نیز آنها را ساختگی می‌داند و بزرگان صوفیه همچون سهروردی، کاشانی و نوربخش استناد به این روایات را برای خرقه پوشی نپذیرفته‌اند. همچنین متن حدیث نیز خرقه پوشی را به عنوان یک سنت نمی‌رساند.</p><p><br></p><h2 class="field-content"><a href="http://www.adyannet.com/fa/news/22346">ادامه مطلب<br></a></h2> </div> </div>